Svatojanský Újezd

Orgány obce

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce je sedmičlenné:
 • Buben Milan  -  starosta
 • Najman Jaroslav  -  místostarosta
 • Bernkopf Josef  -  člen zastupitelstva
 • Kaiser Jaroslav  -  člen zastupitelstva
 • Malý Radek  -  člen zastupitelstva
 • RNDr. Bohunická Markéta Ph.D.   -  členka zastupitelstva
 • Kužel Roman  -  člen zastupitelstva

Kontrolní výbor

 • Malý Radek  -  předseda
 • Bernkopf Josef  -  člen výboru
 • Perný Miroslav  -  člen výboru

Finanční výbor

 • RNDr. Bohunická Markéta Ph.D.  -  předseda
 • Kaiser Jaroslav  -  člen výboru
 • Kužel Roman  -  člen výboru