Svatojanský Újezd

Základní údaje

Obec: Svatojanský Újezd - kód 573302
IČO: 00578606
DIČ: CZ00578606
PSČ: 507 81
Datová schránka: ucibuvh
Bankovní spojení: Komerční banka Jičín 26521-541/0100
Okres: Jičín - kód 3604
Kraj: Královéhradecký - kód 52
Kód základní územní jednotky: 573302
NUTS: 0522
CZ - NUTS: CZ0522573302
OKEČ: 202020
Obec s rozšířenou působností: Jičín
Pověřený obecní úřad: Lázně Bělohrad
Matriční úřad: Lázně Bělohrad
Stavební úřad: Lázně Bělohrad
Finanční úřad: Jičín, Havlíčkova 56, 506 10 Jičín, Valdické Předměstí
Výměra katastru obce v hektarech: 534